Compleet overzicht van de Euro Emissie Standard

De Europese Unie (EU) heeft ten behoeve van de verbetering van de luchtkwaliteit Euro normen voor nieuwe voertuigen geïntroduceerd. Deze regels heeft de EU in 1992 ingevoerd en stelt autofabrikanten verplicht auto’s te produceren die aan een minimale emissienorm voldoen. Op deze manier worden steeds minder vervuilende voertuigen afgeleverd op de Europese markt.

Weten in welke Euro emissie klasse uw auto valt is op dit moment belangrijker dan ooit tevoren. Vooral omdat er steeds meer milieuvignetten, plaatselijke wetgevingen omtrent milieuzones en handhaving, maar ook boetes in het leven zijn geroepen en worden uitgedeeld. Dit treft vooral dieselauto’s en oude benzine voertuigen. Lees verder om alles te weten te komen over de Euro Emissie standaard, kom erachter wat in welke categorie uw voertuig valt en wat de impact van deze regelgeving op uw voertuig heeft.

 

Wat zijn de Europese Emissie standaarden?

De eerste stappen in het reguleren van uitstoot dateren uit 1970. De eerste stappen die werden gezet betrof het terugdringen van uitlaatgassen uit de uitlaat zelf en het standaardiseren van brandstofinjectoren in nieuwe auto’s. Toch was het 1992 toen er voor het eerst een EU-standard werd geïntroduceerd, namelijk de Euro 1 klasse.

Sinds 1992 is er veel gebeurt en er zijn inmiddels 6 Euro emissie klasse. De laatste klasse, die voldoen aan de Euro 6 norm, zijn wagens die eind vanaf eind 2014/ begin 2015 in productie zijn genomen. Het kan echter wel zijn dat er nieuwere voertuigen met een Euro 5 motor rondrijden omdat het vaak gebeurt dat er overjarige modellen later verkocht worden waardoor zij ondanks hun de tenaamstellingsdatum, toch nog niet hoeven te voldoen aan de Euro 6 norm.

Deze regulaties zijn ontworpen om met de tijd steeds strenger te worden. Zo zal de norm voor de uitstoot van uitlaatgassen steeds verder worden aangescherpt voor alle voertuigen in de EU en het European Economic Area (EEA) lidstaten.

 

Waarom hebben we deze EU-normen?

Volgens de Europese Unie heeft transport middels gemotoriseerde voertuigen een significante invloed op de uitstoot van verontreinigende deeltjes en daarmee de luchtkwaliteit in Europa. De industrie en energieproductie zijn de meest vervuilende bronnen.

Het doel van de Euro emissie standard is een reductie van schadelijke uitlaatgassen te bewerkstelliggen. De voornaamste schadelijke stoffen waarvan de EU de uitstoot wil terugdringen zijn:

  • Nitrogen oxides (NOx)
  • Carbon monoxide (CO)
  • Hydrocarbons (HC)
  • Fijnstof

Deze maatregelen hebben positief effect op de luchtkwaliteit aldus de SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders). De SMMT geeft aan dat er tegenwoordig maar liefst 50 nieuwe auto’s nodig zijn om dezelfde hoeveelheid vervuilende deeltjes uit te storen als één auto uit het bouwjaar 1970.

De SMMT heeft de volgende gegevens naar buiten gebracht:

  • Carbon monoxide (CO): 63% minder uit benzine, 82% minder uit diesel sinds 1993
  • Hydrocarbons (HC): 50% minder uit benzine sinds 2001
  • Nitrogen oxide (NOx): 84% minder sinds 2001
  • Fijnstof: 96% minder uit diesel sinds 1993

Omdat benzine- en dieselmotoren andere stoffen uitstoten zijn worden ze onderworpen aan andere emissie standaarden.

Dieselwagens produceren bijvoorbeeld meer fijnstof en roet. Daarom is er een filter geïntroduceerd, speciaal voor de diesel uitstoot deeltjes.

Met betrekking tot de uitstoot van NOx in het vrachtverkeer heeft de EU aangegeven de reductie minder positief uit pakt dan men had verwacht. De voornaamste oorzaak is het verschil tussen de daadwerkelijke emissie ten opzichte van de gemeten uitstoot tijdens keuring. Dit geldt in voor dieselvoertuigen in het bijzonder. Iets wat enige jaren terug uitgebreid aan het licht is gekomen tijdens het dieselschandaal.

De overheid van Groot-Brittannië (GB) heeft eind december nog gemeld dat het vrachtverkeer in GB nog altijd verantwoordelijk is voor 34% van de NOx emissie in het land (gemeten in 2015). De vertraging in de mate van reductie van NOx heeft voornamelijk te maken met toegenomen bijdrage van diesel voertuigen.

In dezelfde periode is de gemiddelde CO2 uitstoot meer dan gehalveerd. Hiermee komt de daadwerkelijk uitstoot steeds meer in de buurt van de gemiddelde CO2 uitstoot van 95g/km per 2020. De uitstoot van CO2 is gelieerd aan het veranderende klimaat en daarom zijn er diverse regels aan welke de voertuigen en landen dienen te voldoen/ bijdragen.

Luchtvervuiling in Franse steden

Waarom is het belangrijk om de emissie standard van uw auto te weten

De Franse overheid heeft een luchtkwaliteitsplan geïntroduceerd. Europees is uitgesproken dat men de verkoop van brandstofwagens per 2040 volledig zou willen verbieden. Men acht dit noodzakelijk voor de luchtkwaliteit en om klimaatverandering af te remmen.

Het jaar 2040 is nog ver weg, maar er moet ook nog veel gebeuren. Op dit moment worden er op landelijk en stedelijk niveau steeds meer maatregelen getroffen om gebruik van vervuilende voertuigen te ontmoedigen. Zo is er in sommige Europese steden een verbod op oude diesels en zijn er, zoals bij ons in België in sommige gebieden/ steden, inruilpremies beschikbaar om de overstap naar een minder vervuilende wagen te faciliteren.

Deze lokale acties worden vooral toegepast in stedelijke gebieden waar de luchtkwaliteit het slechtst is. Dit betekent dat lokale autoriteiten plannen moeten gaan maken om de uitstoot van schadelijke deeltjes terug te dringen middels zogeheten ‘schone lucht zones’ ofwel milieuzones. Maatregelen kunnen zijn; een bepaalde extra belasting of tol om een stad in te mogen, restricties of een verbod voor bepaalde voertuigen die stedelijke gebieden wel of niet in mogen op bepaalde tijden en dagen.

Frankrijk is op gebied van schone lucht flink aan de weg aan het timmeren. Zij hebben het Franse eco vignet ofwel Crit’Air certificaat geïntroduceerd voor een groot aantal steden en departementen. Deze Crit’Air stickers ingedeeld op basis van de Euro emissie standaarden, met als resultaat 6 Crit’Air certificaten in verschillende kleuren.

Hoewel Frankrijk en de rest van Europa langzaamaan steeds meer doet om luchtvervuiling terug te dringen, ging het Parijs toch te langzaam. Zij hebben daarom samen met nog twee andere hoofdsteden een proces aangespannen tegen de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat ze een algeheel dieselverbod in de binnenstad van Parijs kunnen invoeren.

 

Gaat u met de auto naar Frankrijk?

Zorgen dat u weet welke emissie klasse uw auto heeft, het is nog nooit zo belangrijk geweest. Er is een wildgroei aan milieuzones in heel Europa met elk haar eigen milieustickers en regels. Verlaat u België, dan kunnen de regels zo maar eens anders zijn dan in onze steden.

In Frankrijk worden milieustickers afgegeven op basis van de Europese normen voor milieuklasse. Heeft u geen sticker, dan riskeert u een boete want de Franse politie is enorm scherp op het controleren van de Crit’Air stickers. Zeker in Parijs is de controle op het hebben van een ecovignet voor de Franse hoofdstad aangescherpt, waardoor u een grote kans op een boete heeft als u beslist zonder ecovignet de binnenstad te rijden.

Belangrijk om te weten is dat alle voor 1992 geproduceerde voertuigen geen Emissie klasse hebben en daardoor automatisch niet in aanmerking komen voor een milieusticker voor Frankrijk. Deze voertuigen mogen de milieuzones niet in op moment dat de restricties van kracht zijn.

Grensovergang Frankrijk EU

Welke milieuclassificatie heeft mijn auto?

De onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van alle Euro categorieën voor alle voertuigen. Deze informatie is afkomstig van de Europese commissie. Elke Euro categorie is te bepalen op basis van het voertuigtype en de datum eerste tenaamstelling/ het bouwjaar. Uiteraard zijn er nog kleine uitzonderingen mogelijk wanneer een auto met bijvoorbeeld een Euro 3 motor in de tijdszone van de Euro 4 motor voor het eerst op kenteken wordt gezet. Deze kan dan op basis van het bouwjaar wel een Euro 4 sticker lijken te krijgen, maar in feiten krijgt deze een Euro 3 sticker. Wanneer uw auto ouder is dan de genoemde data in de onderstaande tabel zal er geen Crit’Air sticker kunnen worden uitgegeven.

 

Euro Emissie Standard per voertuig
Bron: http://www.urbanaccessregulations.eu/low-emission-zones-main/what-emissions-standard-is-my-vehicle

Wat is Euro 6 RDE?

Autofabrikanten hebben getracht te voldoen aan Euro normen door te frauderen en zo te voldoen aan de strenge eisen. Gelukkig is dit aan het licht gekomen in het welbekende dieselschandaal.

Om de strijd aan te gaan met deze fraude heeft de EU de ‘Real Driving Emissions’ (RDE) test ofwel de daadwerkelijke uitstoot test tijdens het rijden met de auto in de praktijk. Hier is men september 2017 mee begonnen. Omdat de verschillen tussen de metingen in het laboratorium te veel afwijken van de praktijk. Dat laatste is uiteraard hetgeen waar het om gaat.

 

EU emissie test

 

0

Your Cart