Crit’Air schone lucht stickers – Dit moet u weten voor u naar Frankrijk rijdt

Frankrijk heeft de ‘schone lucht’ sticker voor op de voorruit/ het windscherm verplicht gesteld voor een aantal steden. Middels deze stickers kan de Franse overheid voertuigen identificeren op basis van uitstootgassen. Op basis van deze emissie niveaus wordt, ten behoeve van de verbetering van de luchtkwaliteit, sommige voertuigen de toegang tot een stad geweigerd.

Belgische automobilisten wordt afgeraden om zonder de ‘schone lucht’ sticker, beter bekend als het Crit’Air vignet, naar Frankrijk te reizen. De kosten van de Franse milieusticker wegen niet op tegen de boete. Er wordt namelijk streng gecontroleerd op het hebben van de sticker en de boete is hoog.

Kortom, zorg ervoor dat u alles weet wat echt belangrijk is voor u naar Frankrijk afreist. Lees hier alles wat u dient te weten.

Wat zijn Franse milieustickers?France ecovignet

De Franse schone lucht stickers – zogeheten Crit’Air vignetten – zijn onderverdeeld in een zes-categorie stickersysteem om aan te duiden hoeveel emissie uw voertuig produceert.

De zes categorieën hebben alle zes hun eigen kleur. Elke kleur geeft aan, op basis van de Euro emissie standaard, hoe zwaar vervuilend een voertuig is. De minst vervuilende groep is de Crit’Air 1 categorie voor elektrische en hydrogen aangedreven voertuigen welke een groene sticker krijgen. De meest vervuilende categorie is de Crit’Air 6 waar oudere, voornamelijk dieselvoertuigen onder vallen, die een donkergrijze/zwarte sticker krijgen.

Waarom heeft de Franse overheid dit systeem geïntroduceerd?

Dit systeem is geïntroduceerd om de uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen, in omgevingen waar de luchtkwaliteit slecht is, terug te dringen.

In deze gebieden wordt, gebaseerd op de categorie/kleur van het eco vignet, aan bepaalde voertuigen de toegang geweigerd. Dit kan, afhankelijk van de zone, een permanent toegangsverbod zijn of een tijdelijk verbod wanneer de luchtkwaliteit de norm overschrijdt. De overheidsambtenaar verantwoordelijk voor controle en handhaving controleert de wagens op basis van de klever die verplicht op de voorruit geplakt dient te zijn. De stickers zijn geïntroduceerd om controle mogelijk te maken. Doordat het verplicht is in de Frankrijk eco vignet zones een klever te hebben is het voor de verkeerscontroleurs eenvoudig te controleren of een wagen in de zone mag komen.

Voor welke gebieden zijn eco vignet verplicht?

Het hebben van een eurovignet voor Frankrijk is verplicht in twee type lage emissie zones. Deze zones zijn opgesplitst in een permanente lage emissiezone (zone à circulation restreinte (ZCRs)) en tijdelijke noodgeval lage emissiezones (zones de protection de l’air (ZPAs)). In deze gebieden is het hebben van een Crit’Air sticker altijd verplicht. Het niet zichtbaar tonen van de sticker of het rechtsgeldig registratiebewijs wordt altijd bestraft met een hoge boete.

Lage emissie zones – ZCRs

ZCRs zijn gebieden waar vervuilende voertuigen, op basis van de Crit’Air sticker beoordeeld, nooit in mogen. In deze gebieden is het voor alle auto’s verplicht om een geldig ecovignet te hebben om aan te tonen dat de uitstoot van vervuilende stoffen binnen de norm blijft.

Noodgeval lage emissie zones – ZPAs

ZPAs daarentegen, is een gebied waar het toegangsverbod voor bepaalde voertuigen (afhankelijk van de categorie van het eco vignet) alleen van kracht is op het moment dat er sprake is van zware luchtverontreiniging. Hoewel er in deze gebieden op het moment dat het verbod niet van kracht is wel met meer verontreinigende wagens gereden mag worden, is het hebben van een milievignet op de vooruit ten alle tijden verplicht.

Steden waar het vignet op dit moment al verplicht is

Op dit moment is het verplicht om een vignet op de voorruit te hebben in de steden Parijs, Lyon, Grenoble, Lille, Strasburg, Toulouse, Chambéry en Marseille. Bourdeaux en Rouen zijn ook in aanloop om milieuzones te krijgen. De Franse overheid wil het komende jaar (voor 2020) echter nog zeker 25 gebieden benoemen waar het hebben van een eco vignet verplicht zal zijn. U kunt er dus vanuit gaan dat op het moment dat u dit leest er weer een stad bijgekomen is.

Voor welke voertuigen heeft deze regelgeving invloed?

Het Crit’Air initiatief is van toepassing op alle auto’s, motorfietsen en vrachtwagens. De regels gelden voor alle inwoners van Frankrijk en alle buitenlandse bestuurders. Zelfs voor oudere voertuigen die niet in aanmerking komen voor een sticker is het verboden om in deze zones te komen. Op het moment dat u niet in aanmerking komt voor het Franse vignet of geen vignet heeft, dan mag u absoluut niet de zone in.

Belangrijk om te weten. Deze regels gelden ook voor invalidevoertuigen. Deze dienen ook een klever op de ruit te hebben en dienen ook te voldoen aan de eisen.

Wat kost het vignet voor Frankrijk?

Het vignet voor Frankrijk voor niet inwoners van het land kost 19,95 euro en is te bestellen bij ons op de website. U kunt zelf, op basis van de Europese emissie standaard een inschatting maken welke sticker u krijgt. Dit staat meestal ook op het kentekenbewijs of u kunt het aan uw garagist vragen.

Wat heb ik nodig voor het bestellen van het Franse wegenvignet?

Het belangrijkste is dat u uw kentekenpapieren bij de hand heeft bij het bestellen en in de gelegenheid bent hier een foto of scan van te maken. Alle informatie die u nodig heeft voor de bestelling kunt u van het kentekenbewijs aflezen. De belangrijkste gegevens zijn het kenteken, VIN nummer en de datum eerste tenaamstelling. Verder dient u te bepalen op welk adres u de klever wilt ontvangen. U kunt de betaling gewoon verrichten met een voor u bekende betaalmethode, het kan zijn dat u hiervoor uw kastje en bankkaart nodig hebt.

 

Controle door Franse politieWat gebeurt er als ik er geen koop?

De Franse milieuzone betreden zonder eco vignet is een bijzonder slecht idee. De boete ligt tussen de 68,00 euro en de 135,00 euro. De kans dat u een boete krijgt is groot want de handhavers zijn streng en oplettend. Wij raden iedereen die naar Frankijk gaat met een motorvoertuig aan de sticker aan te schaffen om boetes te voorkomen.

 

 

Welke voertuigen krijgen geen Crit’Air certificaat?Verboden toegang Euronorm

Niet alle voertuigen krijgen een ‘schone lucht’ klever. Voor inwoners van Frankrijk zijn daarom in de transitie naar schone lucht een soort overgangsregelingen van toepassing. Voor ons Belgen is dit niet van toepassing.

Wagens van voor 1997 komen niet in aanmerking. Motorfietsen en scooters van voor juni 2000 komen niet in aanmerking. Vrachtwagens en bussen van voor 2001 (grootste vervuilers) krijgen ook geen sticker.

 

0

Your Cart