Milieuzone Van Annecy
Alle Informatie

Het verkeer is één van de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging, vooral in stedelijke gebieden, zoals de zone rond de stad Annecy. Met het Franse ecovignet of de milieusticker Frankrijk kan de Franse overheid maatregelen invoeren om het gebruik van minder vervuilende voertuigen te bevorderen en het gebruik van vervuilende wagens te beperken. Daardoor verbetert de luchtkwaliteit en dat heeft natuurlijk goede gevolgen voor de gezondheid van de lokale bevolking. Het Crit’air-systeem, voluit het ‘Air Quality Certificate’-systeem, steunt op zes milieustickers en twee verschillende milieuzones tijdelijke milieuzones en permanente milieuzone.

Op deze pagina verkennen we de milieuzone in en rond de Franse stad Annecy. De perfect van het departement Haute-Savoie kan er bij het optreden van een piek van luchtvervuiling concrete rijverboden in de regio invoeren. Daarnaast kunnen steden er een eigen ZPA-zone invoeren en rijverboden activeren om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Op basis hiervan heeft de stad Annecy een eigen ZPA-zone met regelingen van het Franse vignet ingevoerd. Annecy bevindt zich dus in het departement Haute-Savoie (departement nr. 74), met zo’n 126.000 inwoners op 67 km2. Annecy is bovendien de hoofdstad van het departement Haute-Savoie. Het ligt aan de noordoever van het Meer van Annecy, ruim 30 km ten noordoosten van Aix-les-Bains en 40 km ten zuiden van Genève.

Milieusticker bestellen

Wegen als grenzen

In geval van een verontreinigingspiek met extreme luchtvervuiling wordt in Annecy de rijbaan binnen de Boulevard de la Rocade d'Annecy, het gedeelte dat overeenkomt met de 30 km/u-zone, een tijdelijke verkeerszone ingevoerd. Om binnen deze zone op een gemeentelijke parkeerplaats te rijden en er toegang toe te krijgen, is het absoluut noodzakelijk dat u over een voertuig met een Crit'Air-sticker beschikt. Bekijk de kaart hiernaast en je zal merken dat het gebied als grenzen de volgende grote wegen heeft:
- In het noorden de Avenue Gambetta
- in het oosten de Avenue de France
- in het westen de Boulevard de la Rocade en de Avenue de Rhône.
- In het zuiden de Avenue de Crêt du Maure en de Abenue de Trésum
- in het zuidoosten de Quai E. Chapuis en de Rue des Marquisats.

Alle wegen in Annecy waar 50 km/u toegestaan is en die zich binnen de vermelde grenzen liggen, behoren ook tot de ZPA-zone. Er gelden dezelfde regels als in de rest van de zone.

Milieusticker bestellen

Maatregelen in fasen

In januari 2018 werd in het centrum van Annecy een tijdelijk geldige milieuzone (ZPA) ingevoerd. Bij langdurige luchtvervuiling geldt deze voor alle voertuigen. Deze tijdelijke zone wordt door de stad aangeduid als ‘ZCR-zone’ (zone à circulation restreinte), hoewel het geen permanente zone is. Als er een piek van luchtvervuiling vastgesteld wordt, treden de maatregelen in fasen in werking. De milieusticker verplicht bestuurders al dan niet de zone te vermijden en de wagen te parkeren op openbare parkeerplaatsen buiten de zone. Het centrum van de stad is dan onbereikbaar voor Belgische en Nederlandse voertuigbezitters.


Eerst komt er een voorafgaande waarschuwingsfase. Die heeft geen gevolgen voor het verkeer. Daarna volgen de fasen waarin je voertuig uiteindelijk wel over een geldig Crit’Air vignet moet beschikken. Bij een echt luchtvervuilingsalarm krijgen niet alleen de voertuigen zonder vignet, maar ook de voertuigen met de vignetten 4 en 5 een rijverbod. In dat geval is de groene, paarse, oranje en gele franse milieusticker toegestaan. Verder valt nog te noteren dat er in Annecy meestal tijdelijke en kortere rijverboden gelden dan in andere delen van het hele departement Haute-Savoie. Is er sprake van extreme luchtvervuiling dan is een milieusticker nodig.

Overzicht en feiten

ZPA Zone op twee niveaus

Het ZPA Annecy wordt in werking gesteld op twee niveaus.

- Op niveau 1 mogen voertuigen met een Crit'Air-sticker op de Boulevard de la Rocade rijden.
- Op niveau 2 mogen alleen voertuigen met een Crit'Air 0, 1, 2 of 3 sticker op de Boulevard de la Rocade rijden.

Als het ZPA door de stadsdiensten wordt ingesteld, wordt het door de prefect in werking gesteld. De prefectuur Haute-Savoie heeft de activeringsdrempels nog niet in overeenstemming gebracht met de nieuwe ATMO-indexdrempels. Wanneer dit het geval is, zullen er naar schatting 7 tot 10 activeringdagen per jaar zijn, in plaats van de huidige 3. De laatste keer dat de lage emissiezone werd geactiveerd was op 24 februari 2021 vanwege ernstige luchtvervuiling. Enkel voertuigen met een paarse sticker en de groene, oranje en gele mochten milieuzone annecy ZPA in. Er is géén sprake van een tijdelijke milieusticker maar een tijdelijke zone waar een vignet nodig voor is.

Omdat het om twee niveaus gaat, spreekt men van een gedifferentieerde verkeerszone. Dat is een perimeter waarbinnen het verkeer van de meest vervuilende voertuigen kan worden beperkt in het kader van voorkoming van luchtvervuiling. In Annecy vertrouwde de overheid de opstelling van een plaatselijk luchtkwaliteitsplan (PLQA) toe aan de agglomeratie Groter Annecy. In het kader van dit LQAP hebben de verkozen vertegenwoordigers beslist om een vrijwillig ZPA op te richten. Deze juridische situatie is uniek in Frankrijk: de ZPA van Annecy is het resultaat van een plaatselijke politieke keuze. Daaruit blijkt dat de stad en de agglomeratie van Groot-Annecy vastbesloten zijn om zich in te zetten voor de luchtkwaliteit.

Milieusticker bestellen
In Annecy en omgeving (zone urbaine des Pays de Savoie bestaande uit de Communauté d’Agglomération du Grand Annecy, de Communauté de Communes du Canton de Rumilly en de Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy) geldt een ZPA of tijdelijke milieuzone. Er is dus geen sprake van een permanente LEZ.
In Annecy verplicht de overheid bestelvoertuigen ertoe om het hele jaar door een Crit'Air-vignet te hebben. Personenwagens, motorfietsen en gemotoriseerde tweewielers moeten dat echter enkel tijdens vervuilingspieken hebben. Momenteel zijn dat er zo’n 3 per jaar.
Als er een piek is in de luchtvervuiling en de ZPA-zone wordt geactiveerd, heeft elk voertuig een voor hem geldige Franse milieusticker of Crit’Air nodig om de milieuzone te betreden. Als dit niet gebeurt, wordt een boete van 68 euro tot 375 euro opgelegd. De milieusticker is geldig in alle Franse steden.
Deze site maakt gebruik van cookies. Oke‚ sluiten. Meer informatie
Privacy & Cookies Policy
0
Jouw winkelwagen
Subtotaal: €0
Afrekenen