Ecovignet voor Parijs ook verplicht voor de Belgische Tourist

Bent u van plan een uitstap te maken naar Parijs? Dan moet u, sinds de introductie van het Franse Crit’Air (schone lucht) systeem, verplicht een milieusticker op uw ruit kleven. Komt u niet in aanmerking voor de juiste sticker? Dan mag u de binnenstad van de hoofdstad van Frankrijk niet in. Middels deze maatregel wil Parijs het aantal voertuigen in de binnenstad halveren met als doel om de luchtvervuiling te verminderen. Het hebben van een milieusticker, beter bekend als het Franse eco vignet, is dus verplicht voor zowel de inwoners van Frankrijk als toeristen uit andere landen. De Belgische toerist moet er dus ook aan geloven.

Het Crit’Air systeem is per 2017 van kracht en geldt voor alle voertuigen die Parijs willen betreden. Dit is vormgegeven middels een vignet welke onderverdeeld is in 6 verschillende categorieën. Uw soort voertuig en de mate van vervuiling die het voertuig veroorzaakt is bepalend voor welke sticker u dient te krijgen.

Hoewel het fenomeen ‘milieusticker’ en ‘milieuzone’ onderhand een behoorlijk begrip begint te worden binnen Europa, is er nog altijd wel veel onduidelijk. Want heeft u een milieuvignet nodig als u naar Disneyland Parijs gaat? Weet u het antwoord? En waar kunt u de milieusticker Frankrijk bekomen? Wij gaan het u uitleggen.

 

De milieuzones van de stadskern van Parijs

De milieuzones in de binnenstad van Parijs worden “Zones à circulation restreinte” (ZCR) genoemd. U dient goed op de verkeersborden te letten om te zien wanneer u de zone binnen gaat. Het is net als een betaald parkeren zone, dat wordt bij ingang van de zone aangegeven en wanneer u de zone verlaat idem dito. In het centrum geldt een permanente milieuzone die actief is op doordeweekse dagen van 08.00 uur in de ochtend tot 20.00 uur in de avond. Op de doordeweekse dagen en tussen de gestelde tijden bent u dus verplicht een ecovignet op uw ruit/ windscherm te hebben. Tijdens het weekend en gedurende de avond/ nacht hoeft u niet verplicht een sticker te hebben of te voldoen aan de milieueisen die normaal gelden.

Op de verkeersborden zal worden aangeduid welke Crit’Air categorien de zone in mogen inclusief de tijdsaanduiding wanneer de regel van kracht is. In Parijs geldt dit voor de hele stadskern.

Auto parkeren in Parijs centrum 

Moet ik een ecovignet hebben om naar Disneyland Parijs te gaan?

Nee, niet verplicht. Toch raden wij het wel aan. U rijdt namelijk over de ring van Parijs. Deze valt buiten de permanente zone, maar zit wel in de tijdelijke zone die van kracht kan worden wanneer er een smogalarm wordt afgegeven. Indien dit gebeurt is de klever wel verplicht. Veel Belgische touristen combineren het bezoek aan Disneyland met een bezoek aan Versailles. Daar heeft u op dit moment ook nog geen Crit’Air sticker voor nodig. Maar het is wel handig om er een te hebben voor onverwachte uitstapjes.

Belgisch kenteken van auto

Hoe lang is het vignet geldig?

Het vignet is onbeperkt geldig, mits deze goed leesbaar is en de regelgeving niet wordt aangepast. Het aanschaffen van het ecovignet voor Frankijk is dus in principe een eenmalige aanschaf. U mag met het vignet voor Parijs eveneens, mits uw voertuig in de juiste categorie valt, in alle andere steden en milieuzones van Frankrijk komen.

Let wel, op dit moment mogen er nog dieselwagens de binnenstad in. De Franse overheid heeft wel de intentie om voor Parijs een dieselverbod in te voeren.

Moeten alle Belgische voertuigen een milieusticker hebben?

In principe moeten alle Belgische voertuigen een milieusticker hebben. Dit geldt voor alle gemotoriseerde voertuigen. Er is slechts een uitzondering en dat zijn de voertuigen die een gehandicaptenkaart hebben omdat de bestuurder of bijrijder gehandicapt is. Deze voertuigen hoeven geen Crit’Air vignet te hebben en mogen de stad altijd in.

Waar kunt u het ecovignet aanvragen?

U kunt het ecovignet voor Frankrijk bij ons op de website aanvragen. U krijgt na aanvraag binnen 48 uur een rechtsgeldig bewijs van aanschaf. Deze dient u af te drukken en kunt u als tijdelijk bewijs van betaling en bezit gebruiken. De sticker wordt vervolgens per post aan u verzonden en deze komt over het algemeen binnen 30 dagen bij u binnen.

In welke categorie gaat mijn wagen vallen?

Afhankelijk van het bouwjaar, het brandstoftype en de mate van verontreiniging wordt bepaald welk Crit’Air certificaat u krijgt. Dat wordt beoordeeld op basis van de gegevens die u ingeeft bij de aanvraag.

Welk risico loop ik als ik zonder Crit’Air sticker Parijs in ga?

U loopt een zeer groot risico om een boete te krijgen. Er wordt streng gecontroleerd op het hebben van een vignet. Zorg er dus voor dat u niet zonder vignet de stad in gaat en dat het vignet altijd goed zichtbaar is.

 Franse Politie controle

 

0

Your Cart